a crwth

listen to the pronunciation of a crwth
Englisch - Türkisch

Definition von a crwth im Englisch Türkisch wörterbuch

crowd
{f} toplan

Yangını görmek için bir kalabalık toplandı. - A crowd gathered to see the fire.

Etrafta bir kalabalık toplandı. - A crowd gathered around.

crowd
dışarıya itelemek yer bırakmamak
crowd
{i} arkadaş grubu
crowd
x sıkıştır/toplan/doldur
crowd
crowd into doluşmak
crowd
{f} toplanmak
crowd
{f} üşüşmek
crowd
doluşmak (bir yere)
crowd
insan kalabalığı

Bir insan kalabalığı, geçit resmini izlemek için toplandı. - A crowd of people gathered to see the parade.

Böyle bir insan kalabalığını hiç görmedim. - Never have I seen such a crowd of people.

crowd
(bir alan) doldurmak
crowd
{i} sürü

Kütüphanenin önünde bekleyen bir sürü öğrenci vardı. - There was a crowd of students waiting in front of the library.

crowd
belirli bir toplumsal türküm
crowd
kalabalık

Kalabalıkta birinin adımı seslendiğini duydum. - I heard someone call my name in the crowd.

Bu kalabalık bana Tokyo caddelerini hatırlatıyor. - This crowd reminds me of the streets of Tokyo.

crowd
tıkıştırmak
crowd
doluşmak
crowd
{i} çokluk
crowd
{f} bıktırmak
crowd
{f} sıkıştırmak
Englisch - Englisch
crowd
crwth
See 4th Crowd
crwth
An archaic stringed instrument associated particularly with Wales, although once played widely in Europe