a complaint half suppressed, or uttered in a low, muttering voice

listen to the pronunciation of a complaint half suppressed, or uttered in a low, muttering voice
Englisch - Türkisch

Definition von a complaint half suppressed, or uttered in a low, muttering voice im Englisch Türkisch wörterbuch

murmur
{f} mırıldanmak
murmur
(Tıp) mürmür
murmur
söylenmek
murmur
mırıltı

O, odaya girdiğinde bir mırıltı vardı. - There was a murmur when she entered the room.

murmur
{f} mırıldan

Seni seviyorum, diye mırıldandı ve gözlerini kapattı. - I love you, she murmured and closed her eyes.

Odanın diğer ucundan bir ses Ne oluyor? diye mırıldandı. - What's happening?, murmured a voice from the other end of the room.

murmur
(Tıp, İlaç) Üfürüm, kalpten gelen patolojik hırıltı
murmur
{i} çağıltı; uğultu
murmur
(fiil) mırıldanmak, homurdanmak, söylenmek, uğuldamak, çağıldamak
murmur
(Tıp) Kalb v.s.yi dinlerken işitilen üfürüm, sufi
murmur
{f} homurdanmak
murmur
{f} çağıldamak
murmur
{i} homurtu
murmur
(isim) mırıltı, çağıltı, homurtu, söylenme, hırıltı
murmur
{i} hırıltı, üfürüm
murmur
x söylen/mırıldan/uğulda
murmur
{f} söylenmek, homurdanmak. 3
murmur
{i} söylenme
Englisch - Englisch
murmur
a complaint half suppressed, or uttered in a low, muttering voice
Favoriten