a button on a machine that causes something to be ejected from the machine

listen to the pronunciation of a button on a machine that causes something to be ejected from the machine
Englisch - Türkisch

Definition von a button on a machine that causes something to be ejected from the machine im Englisch Türkisch wörterbuch

eject
{f} çıkarmak
eject
(İnşaat) boşaltma
eject
(Bilgisayar) çıkar

O, çıkartma düğmesi. Ona dokunma. - That's the eject button. Don't touch it.

CDyi bilgisayardan çıkartmak için küçük düğmeye basın - Press the small button to eject the CD from the computer.

eject
ejektör
eject
(İnşaat) dışarı atma
eject
kovmak
eject
dışarı atmak
eject
fırlatmak
eject
kapı dışarı etmek
eject
çıkart

CDyi bilgisayardan çıkartmak için küçük düğmeye basın - Press the small button to eject the CD from the computer.

O, çıkartma düğmesi. Ona dokunma. - That's the eject button. Don't touch it.

eject
azletmek
eject
masraflar
eject
fışkıran şey
eject
atmak Diski Çıkar
eject
ejection çıkarma
eject
çıkart,dışarı at
eject
çıkarılan şey
eject
(Askeri) KOVMAK, DEFETMEK, AZLETMEK, ATMA, FIRLATMA
eject
{f} dışarı atmak, çıkarmak, fışkırtmak
Englisch - Englisch
eject

When the tape stops, press eject.

a button on a machine that causes something to be ejected from the machine

  Silbentrennung

  a but·ton on a ma·chine that causes some·thing to be ejected from the ma·chine

  Türkische aussprache

  ı bʌtın ôn ı mışin dhıt kôzîz sʌmthîng tı bi îcektîd fırm dhi mışin

  Aussprache

  /ə ˈbətən ˈôn ə məˈsʜēn ᴛʜət ˈkôzəz ˈsəmᴛʜəɴɢ tə bē əˈʤektəd fərm ᴛʜē məˈsʜēn/ /ə ˈbʌtən ˈɔːn ə məˈʃiːn ðət ˈkɔːzɪz ˈsʌmθɪŋ tə biː ɪˈʤɛktɪd fɜrm ðiː məˈʃiːn/

  Wort des Tages

  tabby
Favoriten