-e zararlı

listen to the pronunciation of -e zararlı
Türkisch - Englisch

Definition von -e zararlı im Türkisch Englisch wörterbuch

-e zararlı
destructive of
-e zararlı
detrimental to
-e zararlı
injurious to
zararlı
harmful

TV is harmful in that it keeps your mind in a passive state. - TV aklınızı pasif durumda tutması bakımından zararlıdır.

Some of the ingredients are harmful, especially if you are pregnant. - Maddelerin bazıları, özellikle eğer hamile iseniz, zararlıdır.

zararlı
detrimental

Indeed, computers are detrimental. - Gerçekten, bilgisayarlar zararlıdır.

If you eat a spoonful of sugar or a small piece of whole wheat bread, it seems that the bread would be less detrimental. - Bir kaşık şeker veya küçük bir parça tam buğday ekmeği yerseniz, ekmek daha az zararlı olacaktır.

zararlı
injurious

The argument that smoking is injurious has become accepted. - Sigara içmenin zararlı olduğu iddiası kabul edildi.

potansiyel olarak zararlı
potentially harmful
zararlı
mischievous
en zararlı
The most harmful
amaca zararlı
counterproductive
entegre zararlı yönetimi
integratd pest management
iki tarafında zararlı çıktığı savaş
Cadmean victory
sağlığa zararlı
unwholesome
sağlığa zararlı
insalubrious
sağlığa zararlı
insanitary
sağlığa zararlı
unhealthy
sağlığa zararlı olmak
be a detriment to health
zararlı
evil
zararlı
pestilential
zararlı
destructive
zararlı
noxious
zararlı
baleful
zararlı
ill
zararlı
nocuous
zararlı
pestilent
zararlı
noisome
zararlı
hurtful
zararlı
insalubrious
zararlı
corruptive
zararlı
deleterious
zararlı
pernicious
zararlı
maleficent
zararlı
harmful, injurious, pernicious, detrimental, noxious
zararlı
baneful
zararlı
malefic
zararlı
derogatory
zararlı
harmfull
zararlı
inimical
zararlı bitki zehiri
pesticide
zararlı böcek
insect pest
zararlı etki
ill effect
zararlı hayvan
vermin
zararlı haşarat
insect pests
zararlı kimyasal maddeden arıtmak
decontaminate
zararlı kimyasal maddeler
(Hukuk) noxious chemical substances
zararlı madde
noxious substance
zararlı olmak
be derogatory
zararlı olmak
be a detriment to
zararlı olmak
be destructive of
zararlı olmak
be injurious to
zararlı ot
weed

These plants are resistant to weed killers. - Bu bitkiler zararlı ot ilaçlarına karşı dayanıklıdır.

zararlı ot ilacı
weed killer
zararlı çıkmak
to end up a loser
zararlı çıkmak
to end up suffering harm, injury, or detriment; to end up a loser; to come out of (something) a loser
zararlı öğreti
pestilence
Türkisch - Türkisch

Definition von -e zararlı im Türkisch Türkisch wörterbuch

zararlı
Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek
zararlı
Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr
-e zararlı
Favoriten