-e başvurmak

listen to the pronunciation of -e başvurmak
Türkisch - Englisch

Definition von -e başvurmak im Türkisch Englisch wörterbuch

-e başvurmak
{f} resort
-e başvurmak
(Fiili Deyim ) fall back on
-e başvurmak
appeal to
-e başvurmak
have recourse to
-e başvurmak
have resort to
başvurmak
consult
başvurmak
appeal
başvurmak
apply

I'd like to apply for a job. - Bir iş için başvurmak istiyorum.

I'd like to apply for a visa. - Bir vize için başvurmak istiyorum.

başvurmak
refer
başvurmak
resort

I had to resort to threats to get my money back. - Paramı geri almak için tehditlere başvurmak zorunda kaldım.

It is sometimes acceptable to resort to violence. - Şiddete başvurmak bazen kabul edilebilir.

başvurmak
look to
başvurmak
turn to
başvurmak
resort to

I had to resort to threats to get my money back. - Paramı geri almak için tehditlere başvurmak zorunda kaldım.

It is sometimes acceptable to resort to violence. - Şiddete başvurmak bazen kabul edilebilir.

başvurmak
(Hukuk) appeal for
-e başvurma
resort
başvurmak
call on

He had to call on all his experience to carry out the plan. - O, planı gerçekleştirmek için bütün deneyimine başvurmak zorunda kaldı.

doktora başvurmak
seek medical advice
avam kamarasından istifaya başvurmak
apply for the chiltern hundreds
başvurmak
have recourse to
başvurmak
call upon
başvurmak
to apply; to have recourse to, to resort to, to turn to sb/sth, to fall back on sb/sth; to consult; to appeal to; to refer
başvurmak
fall back upon
başvurmak
approach
başvurmak
to apply to; to submit an application to: Hangi okullara başvuruyorsun? Which schools are you applying to?
başvurmak
to have recourse to, turn to; to resort to
başvurmak
put in for
başvurmak
fall back on
başvurmak
put in
her yola başvurmak
go any lengths
her yola başvurmak
go for broke
her yola başvurmak
go to great lengths
her yola başvurmak
move heaven and earth
her yola başvurmak
go all lengths
her yola başvurmak
go to all lengths
her yola başvurmak
go great lengths
her çareye başvurmak
to go to great lengths, to leave no stone unturned
hileye başvurmak
wangle
işe başvurmak
apply for a job
kaba kuvvete başvurmak
manhandle
kanuni yollara başvurmak
to take legal steps, go to court
kuvvete başvurmak
to resort to force
mahkemeye başvurmak
to litigate
mahkemeye başvurmak
litigate
tekrar başvurmak
reapply
temyize başvurmak
appeal against
yasal yollara başvurmak
take a legal action
yasaya başvurmak
appeal to the law
üst mahkemeye başvurmak
appeal
şiddete başvurmak
to resort to brute force
şiddete başvurmak
strong arm
şiddete başvurmak
to resort to violence/force
Türkisch - Türkisch

Definition von -e başvurmak im Türkisch Türkisch wörterbuch

başvurmak
Bilgi sahibi olmak için bir kaynağı kullanmak
başvurmak
Bir işin yapılması için bir kimsenin aracılığını istemek veya bir işte bir şeyden yararlanmak amacıyla ona el atmak, müracaat etmek
-e başvurmak
Favoriten