şer'

listen to the pronunciation of şer'
Türkisch - Englisch

Definition von şer' im Türkisch Englisch wörterbuch

şer'i
(Din) About or related to Shari'a
şer'an
according to the Shari'a, according to lslamic law, canonically
şer
evil

Some people are evil. - Bazı insanlar şerdir.

The evil empire is furious. - Şer imparatorluğu çok kızgın.

şer
enormity, evil
ehven-i şer
ehven-i evil
ehveni şer
the evil ehven
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Zâhir etmek, göstermek
(Osmanlı Dönemi) Girmek
(Osmanlı Dönemi) Dalmak
(Osmanlı Dönemi) Bir işe başlamak
(Osmanlı Dönemi) Cenab-ı Hakk'ın emri. Âyet, hadis, icma-i ümmetle ve kıyas-ı fukaha ile sâbit olan dinin temelleri, şeriat. Bak: Şeriat
(Osmanlı Dönemi) Emir ve nehy gibi hükümleri vaz' etmek
ŞER'AB
(Osmanlı Dönemi) Uzununa kesmek. Uzunlamasına yarmak
ŞER'AB
(Osmanlı Dönemi) Uzun
ŞER'AN
(Hukuk) Şeriatça
ŞER'AN
(Osmanlı Dönemi) Şeriatça, şeriata göre. Kanunca, kanuna göre
ŞER'Î
(Osmanlı Dönemi) Şeriata uygun, İslâmiyetçe makbul olan. İlâhî kanuna dair. Meşru
ŞER'Î TAKVİM
(Osmanlı Dönemi) (Bak: Takvim-i Arabî)
ŞER'İYYE
(Osmanlı Dönemi) (T) Şeriata uygun olma. Kanun ve nizamlara muvafık bulunma
şer'an
Şeriat bakımından
şer'i
(Osmanlı Dönemi) şeriata âit, dîne uygun, İslâmi
şer'i
Şeriatla ilgili
ŞER
(Hukuk) Kötü, fena
şer
(Osmanlı Dönemi) kötülük, günahkârlık, iyi olmayan iş
şer
Kötülük, fenalık
MA'ŞER
(Osmanlı Dönemi) Cemâat, müttehid cemâat. Birinin ehil veya iyâli. İns ve cin cemaatı
MA'ŞER
(Osmanlı Dönemi) Bölük, topluluk
MECLİSİ ŞER'
(Hukuk) Yargıcın yargılama veya bir takrir dinlemek için yaptığı celse; mahkeme oturumu
ahkâmı şer'iye
(Osmanlı Dönemi) şeriatın hüküm ve kâideleri, esasları
Englisch - Türkisch

Definition von şer' im Englisch Türkisch wörterbuch

şer'î
şeriat ile ilgili, şeriate uygun