ülkü

listen to the pronunciation of ülkü
Türkisch - Englisch
{i} ideal
(an) ideal
ideal ideal
halo
cause
ülkü ocakları
Hearths of the Ideal
ocak (ülkü)
seedbed
Türkisch - Türkisch
İnsanı duyular dünyasının üstüne yükselten ve hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilemeyecek olan, yalnızca erişilmesi istenen amaç olarak kalan kılavuz ilke, örnek yargı ölçüsü, mefkûre, ideal: "Bu yarının dünyasını, insanlığını düzenleyecek ülkünün sahipleri!"- H. E. Adıvar
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal: "Millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüzdür."- Atatürk., "Atatürk'u yüceltir dilimizde türkümüz / Vatan için daima çalışmaktır ülkümüz."- F. Halıcı
felsefe - Gerçekte olmayıp, yalnız düşüncede tasarım biçiminde var olan, yalnızca düşünce ile kavranabilen şey, ideal
(Osmanlı Dönemi) Bazı öz türkçecilik taraftarlarınca kullanılmış bir kelimedir. Divan-ı Lügat-ıt Türk'te "Peyman" mânasına geldiğine merhum A. Hamdi Elmalılı işaret ediyor: "Ahd ü misak" da denir. Emanî, ideal mânâsına kullananlar varsa da yanlıştır
(Hukuk) İdeal; insanı umut içinde yaşatan ve varılmak istenip de varılması zor olan amaç
İnsanı duyular dünyasının üstüne yükselten ve hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilemeyecek olan, yalnızca erişilmesi istenen amaç olarak kalan kılavuz ilke, örnek yargı ölçüsü, mefkûre, ideal
Gerçekte olmayıp, yalnız düşüncede tasarım biçiminde var olan, yalnızca düşünce ile kavranabilen şey, ideal
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal
Atatürk'ün evlat edindiği küçük kızı
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal: "Millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüzdür."- Atatürk
Gerçekte olmayıp yalnız düşüncede tasarım biçiminde var olan, yalnızca düşünce ile kavranabilen şey, ideal. İnsanı duyular dünyasının üstüne yükselten ve hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilemeyecek olan, yalnızca erişilmesi istenen amaç olarak kalan kılavuz ilke, örnek yargı ölçüsü, mefkûre, ideal: "Bu yarının dünyasını, insanlığını düzenleyecek ülkünün sahipleri!"- H. E. Adıvar
dava
(Hukuk) MEFKURE
ülkü
Favoriten