çekinilmesi, dikkatli olunması gereken, sakınmayı gerektiren durum, mahzur

listen to the pronunciation of çekinilmesi, dikkatli olunması gereken, sakınmayı gerektiren durum, mahzur
Türkisch - Türkisch
sakınca
çekinilmesi, dikkatli olunması gereken, sakınmayı gerektiren durum, mahzur

    Silbentrennung

    çe·ki·nil·me·si, dik·kat·li o·lun·ma·sı ge·re·ken, sa·kın·ma·yı ge·rek·ti·ren du·rum, mah·zur

    Aussprache

    Wort des Tages

    boniface
Favoriten