(~ function) capable of modifying its arguments

listen to the pronunciation of (~ function) capable of modifying its arguments
Englisch - Türkisch

Definition von (~ function) capable of modifying its arguments im Englisch Türkisch wörterbuch

destructive
{s} yıkıcı

Küçük çocuklar çok yıkıcı olabilir. - Small children can be very destructive.

Kıskançlık tüm insan duygularının en yıkıcı olanlarından biridir. - Jealousy is one of the most destructive of all human emotions.

destructive
yok edici
destructive
Bozucu
destructive
(Tıp) Tahrip edici, harap edici, organ veya vücudu yıkıcı
destructive
yıkıntılı
destructive
örseleyici
destructive
kıran
destructive
destructive criticism yıkıcı eleştiri
destructive
(Nükleer Bilimler) tahribatlı
destructive
(Tıp) Tahribat gösteren, harabiyet gösteren
destructive
(Biyoloji) destrüktif
destructive
{s} zararlı
Englisch - Englisch
destructive
(~ function) capable of modifying its arguments
Favoriten