(with on or upon) to hold up a claim emphatically

listen to the pronunciation of (with on or upon) to hold up a claim emphatically
Englisch - Türkisch

Definition von (with on or upon) to hold up a claim emphatically im Englisch Türkisch wörterbuch

insist
{f} ısrar etmek
insist
{f} üzerinde durmak
insist
{f} (on/upon) (-de) ısrar etmek, (-de) direnmek, (için) diretmek, (-de) ayak diremek, -i tutturmak: She insisted on buying the red dress
insist
asılmak
insist
israr etmek
insist
üstelemek
insist
dayatmak
insist
(on/upon ile) ısrar etmek
insist
ısrar et

Avukat müvekkilinin masumiyeti konusunda ısrar etti - The lawyer insisted on the client's innocence.

Avukat onun suçsuzluğu konusunda ısrar etti. - The lawyer insisted on his innocence.

insist
insistence ısrar
insist
(fiil) dayatmak, ısrar etmek, tutturmak, ayak diremek, diretmek, üzerinde durmak, kararlı olmak
insist
zorlayıcı
insist
sebat
insist
{f} tutturmak
insist
{f} diretmek
insist
insistentısrar edici
insist
davasından vaz geçmemek
insist
{f} ayak diremek
Englisch - Englisch
insist

The defendant insisted on his innocence.

(with on or upon) to hold up a claim emphatically
Favoriten