(of persons) lacking in refinement or grace

listen to the pronunciation of (of persons) lacking in refinement or grace
Englisch - Türkisch

Definition von (of persons) lacking in refinement or grace im Englisch Türkisch wörterbuch

rude
{s} kaba saba
rude
{s} edepsiz

Onun edepsizliği tarafından şaşırdım. - I was taken aback by his rudeness.

rude
{s} haşin
rude
{s} terbiyesiz

Sen terbiyesizce sözümü kestiğinde ben bir şey söylemeye çalışıyordum. - I was trying to say something when you so rudely interrupted.

rude
{s} kulağı tırmalayan
rude
{s} gürbüz
rude
bet işlenmemiş
rude
kaba davranmak

Tom sana karşı kaba davranmaktan pişmanlık duyduğunu söylüyor. - Tom says he regrets having been rude to you.

rude
{s} cahil

O kaba, kibirli ve cahil. - He's rude, arrogant and ignorant.

rude
{s} bet (ses)
ill-bred
terbiyesiz

Onun inatçı, terbiyesiz olduğunu biliyorum ve ayrıca o deli. - l know he's stubborn, ill-bred, and what's more, he's crazy.

ill-bred
görgüsüz
ill-bred
kaba
rude
kabaca yapılmış
rude
kabataslak
rude
ham
rude
doğal
rude
(sıfat) kaba, nezaketsiz, terbiyesiz, saygısız, edepsiz, kaba saba, vahşi (bölge), haşin, cahil, ilkel, gürbüz, sapasağlam, engebeli, tümsekli, hantal, beceriksiz, kabataslak, kabaca yapılmış, kulağı tırmalayan, bet (ses), işlenmemiş, ham
Englisch - Englisch
ill-bred
rude
underbred
(of persons) lacking in refinement or grace
Favoriten