(now dialectal) a fiddle

listen to the pronunciation of (now dialectal) a fiddle
Englisch - Türkisch

Definition von (now dialectal) a fiddle im Englisch Türkisch wörterbuch

crowd
{f} toplan

Bir kalabalık olay yerinde toplandı. - A crowd gathered at the scene.

Yangını görmek için bir kalabalık toplandı. - A crowd gathered to see the fire.

crowd
dışarıya itelemek yer bırakmamak
crowd
{i} arkadaş grubu
crowd
x sıkıştır/toplan/doldur
crowd
crowd into doluşmak
crowd
{f} toplanmak
crowd
{f} üşüşmek
crowd
doluşmak (bir yere)
crowd
insan kalabalığı

Böyle bir insan kalabalığını hiç görmedim. - Never have I seen such a crowd of people.

Muazzam bir insan kalabalığı bekledi. - A huge crowd of people waited.

crowd
(bir alan) doldurmak
crowd
{i} sürü

Kütüphanenin önünde bekleyen bir sürü öğrenci vardı. - There was a crowd of students waiting in front of the library.

crowd
belirli bir toplumsal türküm
crowd
kalabalık

Bu kalabalık bana Tokyo caddelerini hatırlatıyor. - This crowd reminds me of the streets of Tokyo.

Kalabalık ile birlikte gidin. - Go along with the crowd.

crowd
tıkıştırmak
crowd
doluşmak
crowd
{i} çokluk
crowd
{f} bıktırmak
crowd
{f} sıkıştırmak
Englisch - Englisch
crowd
(now dialectal) a fiddle
Favoriten