(bir durumu veya sistemi iyileştirmek için kullanılır) review

listen to the pronunciation of (bir durumu veya sistemi iyileştirmek için kullanılır) review
Englisch - Türkisch
(Hukuk) gözden geçirme
(bir durumu veya sistemi iyileştirmek için kullanılır) review

    Silbentrennung

    (bir du·ru·mu ve·ya sis·te·mi i·yi·leş·tir·mek i·çin kul·la·nı·lır) re·vi·ew

    Aussprache

    Wort des Tages

    sward
Favoriten