damgalanmak

listen to the pronunciation of damgalanmak
Türkçe - İngilizce
to be stamped (with a seal, stamp, etc.)
(for someone) to be branded a ..., be labeled a
(for an animal) to be branded
(for a stamp) to be canceled
damgalanma
stigmatize
damgala
stigmatize
damgala
{f} stamping

I'm not stamping their postcards. - Onların kartpostallarını damgalamıyorum.

damgala
{f} stamped
damgala
{f} stamp

I'm not stamping their postcards. - Onların kartpostallarını damgalamıyorum.

damgala
{f} brand

On large farms, cattle are usually marked with brands. - Büyük çiftliklerde sığırlar genellikle damgalarla işaretlenirler.

This cow is not branded. - Bu inek damgalanmamış.

damgala
branding
damgalanma
stigmatisation
damgalanma
stigma of
damgala
frank
damgala
postmark

Dan's letter was postmarked London. - Dan'in mektubu Londra'dan damgalanmıştı.

damgala
hallmark
Türkçe - Türkçe
Damgalama işine konu olmak
damgalanma
Damgalanmak işi
damgalanmak