düstur

listen to the pronunciation of düstur
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) f. Umumi kaide. Kanun, nizam
(Osmanlı Dönemi) Mu'teber ve mu'temed kimse
(Osmanlı Dönemi) Örnek, nümune
(Osmanlı Dönemi) Destur
(Osmanlı Dönemi) Üslub. İzin, müsaade
(Hukuk) Kural; devletin resmi yayın organlarından biri
Kural
Genel kural, kaide
(Osmanlı Dönemi) kâide, prensip, ölçü, ayar, kânun, kural
Yasaları içine alan kitap
(Osmanlı Dönemi) DEST
düstur