dönüşümlü

listen to the pronunciation of dönüşümlü
Türkçe - İngilizce
rotatory
alternate

We alternated in cleaning the room. - Biz odayı dönüşümlü olarak temizledik.

rotative
transformational
dönüşüm
transformation

In Spanish, there are many different expressions to indicate changes and transformations. - İspanyolcada, değişiklikleri ve dönüşümleri göstermek için birçok farklı ifadeler vardır.

dönüşümlü olarak
by turns, alternately: Pazartesi Mürebbiye ve Hanım filmleri dönüşümlü olarak gösterilecek . On Monday there will be alternate showings of The Governess and Lady
dönüşümlü olarak yer değiştirmek
rotate
dönüşümlü olmak
rotate
dönüşüm
transform

This differential equation can be easily solved by Laplace transform. - Bu diferansiyel denklemler Laplace dönüşümüyle kolayca çözülebilir.

In Spanish, there are many different expressions to indicate changes and transformations. - İspanyolcada, değişiklikleri ve dönüşümleri göstermek için birçok farklı ifadeler vardır.

dönüşüm
transition
dönüşüm
cycle
dönüşüm
rotation
dönüşüm
change

In Spanish, there are many different expressions to indicate changes and transformations. - İspanyolcada, değişiklikleri ve dönüşümleri göstermek için birçok farklı ifadeler vardır.

dönüşüm
(Denizbilim) turnover
dönüşüm
(Biyokimya) turn over
dönüşüm
{i} mutation
dönüşüm
transformation, being changed
dönüşüm
transubstantiation
dönüşüm
{i} transmutation
dönüşüm
transformation, conversion
dönüşüm
metaplasia
geri dönüşümlü
biodegradable

It's not biodegradable. - O geri dönüşümlü değil.

Is this biodegradable? - Bu geri dönüşümlü mü?

Türkçe - Türkçe
Değişen, sıra ile olan
Değişerek, sıra ile
Dönüşüm
inkılap
dönüşüm
Görevinin değişikliğe uğraması yüzünden bir organda ortaya çıkan değişme
dönüşüm
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılap, transformasyon: "Alfabe dönüşümü halkın okumayı kolay sökmesi içindi."- N. Cumalı
dönüşüm
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
dönüşüm
Bilinçaltına itilmiş bir duygu veya isteğin, karşıtı görünümünde veya başka bir biçimde bilince yükselmesi, transformasyon
dönüşümlü