coastal zone

listen to the pronunciation of coastal zone
İngilizce - Türkçe
(Askeri) SEYRÜSEFERE ELVERİŞLİ KIYI BÖLGESİ: Kıyıya bitişik denizyolları ile, kıyıya yaklaşan nakliye gemilerinin kıyı istikametindeki denizyollarını ve mihrak noktalarını içine alacak şekilde deniz istikametinde uzanan bütün sefere elverişli sular sahası
(Askeri) kıyı bölgesi
coastal zone management
kıyı bölgesi yönetimi
adjacent coastal zone
komşu olduğu kıyı bölgesi
İngilizce - İngilizce
Lands and waters adjacent to the coast that exert an influence on the uses of the sea and its ecology, or whose uses and ecology are affected by the sea
coastal zone