culminate in

listen to the pronunciation of culminate in
İngilizce - Türkçe
(deyim) yol açmak
ile sonuçlanmak
ile son bulmak
doruğa ulaşmak
(deyim) sebep olmak
culminate in