criticise so as to besmirch; traduce, disparage, or defame

listen to the pronunciation of criticise so as to besmirch; traduce, disparage, or defame
İngilizce - Türkçe

criticise so as to besmirch; traduce, disparage, or defame teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

denigrate
kötülemek

Tatoeba, yalnızca imajını kötülemek ve faaliyetini aşağılamak isteyenleri işbirlikçi olarak kabul etmemeli. - Tatoeba should not admit as collaborators those who only wish to denigrate its image and demean its activity.

so as to
-mek için: He did this so as to prevent theft. Bunu, hırsızlığı önlemek için yaptı
denigrate
{f} çekiştirmek
so as to
-mek amacıyla
so as to
-ecek bir şekilde
denigrate
karalamak
denigrate
yermek
denigrate
leke sürmek
so as to
-mek için
so as to
için

Trene zamanında yetişmek için acele etti. - He hurried so as to be in time for the train.

Biz yoğun trafikten kaçınmak amacıyla, Noel için evde kaldık. - We stayed home for Christmas, so as to avoid heavy traffic.

so as to
-cek biçimde
So as to
-mak için
so as to
1. -mek için: He did that so as to annoy me. Beni kızdırmak için yaptı. 2. -ecek bir şekilde: He coughed so as to attract Selmin´s attention. Selmin´in dikkatini çekecek bir şekilde öksürdü
denigrate
{f} iftira etmek
denigrate
{f} iftira etmek, leke sürmek, karalamak, kara çalmak, çamur atmak
so as to
mak için
so as to
ecek şekilde
İngilizce - İngilizce
criticise so as to besmirch; traduce, disparage, or defame