continuous; existing; in progress

listen to the pronunciation of continuous; existing; in progress
İngilizce - Türkçe

continuous; existing; in progress teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ongoing
sürmekte olan
ongoing
süregitmekte olan
ongoing
süregiden
ongoing
süren
ongoing
devam eden

Amerika Birleşik Devletleri'nin kaya gazı üretimi, devam eden en kötü ekolojik felaketlerden biridir. - United States shale gas production is one of the worst ongoing ecological disasters.

Bu devam eden bir süreç. - It's an ongoing process.

ongoing
{f} devam et
İngilizce - İngilizce
{s} ongoing
continuous; existing; in progress