consisting of one single substance; uncompounded

listen to the pronunciation of consisting of one single substance; uncompounded
İngilizce - Türkçe

consisting of one single substance; uncompounded teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

simple
{s} yalın

Bu küçük hikaye her şeyi açıklamak için çok yalın. - This little story is too simple to explain everything.

simple
{s} kendi

Neden? O herkesin kendine sorduğu basit soruydu. - Why? That was the simple question everyone was asking themselves.

Kendini zeki sanan bir aptal, basit bir aptaldan daha kötüdür. - Worse than a simple fool is a fool believing himself intelligent.

simple
{s} anlaması/yapılması kolay, kolay, basit: a simple solution kolay bir çözüm
simple
basitlik

Bizler gerçeklerin basit olduğunu düşünme hatasına düşmeye meyilliyiz çünkü basitlik, görevimizin amacı. - We are apt to fall into the error of thinking that the facts are simple because simplicity is the goal of our quest.

simple
saflık
simple
anlaması kolay
simple
bunak
simple
yapması kolay
simple
bönlük
simple
içinde kötülük olmayan
simple
karmaşık olmayan
simple
(Tıp) İlaçlık ot veya kök
simple
(Tıp) Basit, mürekkep olmayan
simple
yalın zool
simple
bileşik olmayan
simple
(isim) kocakarı ilacı
simple
suni olmayan
simple
{s} alçakgönüllü
İngilizce - İngilizce
simple
consisting of one single substance; uncompounded