consider, contemplate, think over

listen to the pronunciation of consider, contemplate, think over
İngilizce - Türkçe

consider, contemplate, think over teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

perpend
etraflıca düşünmek
perpend
tasarlamak
perpend
duvarın iki yanından görünen ta
perpend
zihinde tartmak
perpend
mülâhaza etmek
İngilizce - İngilizce
{f} perpend
consider, contemplate, think over