confusedly, without any order

listen to the pronunciation of confusedly, without any order
İngilizce - Türkçe

confusedly, without any order teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

helter-skelter
aceleyle/telaşla (yapılan)
helter-skelter
apar topar
helter-skelter
aceleyle
helter-skelter
paldır küldür
helter-skelter
Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lalettayin. Gözle görünür bir düzene sahip olmayan
İngilizce - İngilizce
{a} helter-skelter
confusedly, without any order