company that packages hardware and software to meet a customer's specification

listen to the pronunciation of company that packages hardware and software to meet a customer's specification
İngilizce - Türkçe

company that packages hardware and software to meet a customer's specification teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

integrator
toplayıcı
integrator
integratör
integrator
(Tıp) Vücut yüzeylerini ölçmede kullanılan özel alet
İngilizce - İngilizce
integrator
company that packages hardware and software to meet a customer's specification

  Heceleme

  com·pa·ny that packages hard·ware and soft·ware to meet a customer's spe·ci·fi·ca·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  kʌmpıni dhıt päkıcız härdwer ınd sôftwer tı mit ı kʌstımırz spesîfîkeyşın

  Telaffuz

  /ˈkəmpənē ᴛʜət ˈpakəʤəz ˈhärdˌwer ənd ˈsôftˌwer tə ˈmēt ə ˈkəstəmərz ˌspesəfəˈkāsʜən/ /ˈkʌmpəniː ðət ˈpækəʤəz ˈhɑːrdˌwɛr ənd ˈsɔːftˌwɛr tə ˈmiːt ə ˈkʌstəmɜrz ˌspɛsɪfɪˈkeɪʃən/