communication library and protocol underlying globus

listen to the pronunciation of communication library and protocol underlying globus
İngilizce - Türkçe

communication library and protocol underlying globus teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

nexus
bağlantı noktası
nexus
bağ
nexus
bağlantı çekidi
nexus
{i} rabıta
İngilizce - İngilizce
nexus
communication library and protocol underlying globus

  Heceleme

  com·mu·ni·ca·tion li·bra·ry and pro·to·col un·der·ly·ing globus

  Türkçe nasıl söylenir

  kımyunıkeyşın laybreri ınd prōtıkôl ʌndırlayîng glōbıs

  Telaffuz

  /kəˌmyo͞onəˈkāsʜən ˈlīˌbrerē ənd ˈprōtəˌkôl ˌəndərˈlīəɴɢ ˈglōbəs/ /kəˌmjuːnəˈkeɪʃən ˈlaɪˌbrɛriː ənd ˈproʊtəˌkɔːl ˌʌndɜrˈlaɪɪŋ ˈɡloʊbəs/

  Günün kelimesi

  obsequy