comfort, console, encourage; relieve, appease

listen to the pronunciation of comfort, console, encourage; relieve, appease
İngilizce - Türkçe

comfort, console, encourage; relieve, appease teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

solace
{f} teselli etmek
solace
{f} avutmak
solace
{i} avuntu
solace
{i} teselli

Onun sözleriyle teselli buluyorum. - I take solace in her words.

solace
{i} avunma
solace
bir üzüntüyü hafifletmek
solace
{f} avut
solace
teselli sebebi
solace
{f} (bir üzüntüyü) hafifletmek, azaltmak
solace
kederini hafifletmek
İngilizce - İngilizce
{f} solace
comfort, console, encourage; relieve, appease