come off due to an explosion or other strong force

listen to the pronunciation of come off due to an explosion or other strong force
İngilizce - Türkçe

come off due to an explosion or other strong force teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

blow off
uçurmak
blow off
uçur
blow off
İNFİLAKLA AYıRMA, İNFİLAKLA AYRıLMA (HV.): Bir alet kısmı veya parçanın, bir infilak kuvveti uygulamak suretiyle, bir roket aracının geri kalan kısmından maksatlı olarak ayrılması
blow off
Osurmak
blow off
Sesli şekilde osurmak
blow off
Sinirlenip bağırmak
blow off
Kontrolünü kaybedip bağırıp çağırmak
blow off
(Tarım) Püskürtmeli dağıtım, tarımda suyun püskürtülmesi suretiyle dağılımı
blow off
Öfkeyle bağırmak
İngilizce - İngilizce
blow off
come off due to an explosion or other strong force

  Heceleme

  come off due to an ex·plo·sion or oth·er strong force

  Türkçe nasıl söylenir

  kʌm ôf dyu tı ın îksplōjın ır ʌdhır strông fôrs

  Telaffuz

  /ˈkəm ˈôf ˈdyo͞o tə ən əkˈsplōᴢʜən ər ˈəᴛʜər ˈstrôɴɢ ˈfôrs/ /ˈkʌm ˈɔːf ˈdjuː tə ən ɪkˈsploʊʒən ɜr ˈʌðɜr ˈstrɔːŋ ˈfɔːrs/