come back to the fold

listen to the pronunciation of come back to the fold
İngilizce - Türkçe
(deyim) sürüye geri dönmek
come back to
geri gelmek

Sadece bana şimdi söyleyebilir misin, böylece yarın geri gelmek zorunda kalmam. - Can you just tell me now, so I don't have to come back tomorrow?

Sami bu eve geri gelmek istiyor. - Sami wants to come back to this house.

come back to
geri gel
İngilizce - İngilizce

come back to the fold teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

come back to
If you come back to a topic or point, you talk about it again later. `What does that mean please?' --- `I'm coming back to that. Just write it down for the minute.'
come back to the fold

  Türkçe nasıl söylenir

  kʌm bäk tı dhi fōld

  Telaffuz

  /ˈkəm ˈbak tə ᴛʜē ˈfōld/ /ˈkʌm ˈbæk tə ðiː ˈfoʊld/

  Günün kelimesi

  bromide