combatting terrorism readiness initiative fund

listen to the pronunciation of combatting terrorism readiness initiative fund
İngilizce - Türkçe
(Askeri) Terörizmle Mücadele Hazırlık Girişimi Fonu
combatting terrorism readiness initiative fund

  Heceleme

  com·bat·ting ter·ro·ri·sm read·i·ness in·i·ti·a·tive fund

  Türkçe nasıl söylenir

  kımbätîng terırîzım redinıs înîşyıtîv fʌnd

  Telaffuz

  /kəmˈbatəɴɢ ˈterərˌəzəm ˈredēnəs əˈnəsʜyətəv ˈfənd/ /kəmˈbætɪŋ ˈtɛrɜrˌɪzəm ˈrɛdiːnəs ɪˈnɪʃjətɪv ˈfʌnd/

  Günün kelimesi

  amative