logistics feasibility assessment capability

listen to the pronunciation of logistics feasibility assessment capability
İngilizce - Türkçe
(Askeri) Lojistik Fizibilitesi Değerlendirme İmkan Ve Kabiliyeti
logistics feasibility assessment capability

  Heceleme

  lo·gis·tics fea·si·bi·li·ty as·sess·ment ca·pa·bi·li·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  lıcîstîks fizıbîlıti ısesmınt keypıbîlıti

  Telaffuz

  /ləˈʤəstəks ˌfēzəˈbələtē əˈsesmənt ˌkāpəˈbələtē/ /ləˈʤɪstɪks ˌfiːzəˈbɪlətiː əˈsɛsmənt ˌkeɪpəˈbɪlətiː/

  Günün kelimesi

  exiguous