cisco any service, any port solution

listen to the pronunciation of cisco any service, any port solution
İngilizce - Türkçe

cisco any service, any port solution teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

asap
en kısa zamanda

Tom en kısa zamanda onu aramanı istiyor. - Tom wants you to call him ASAP.

Tom en kısa zamanda buraya gelmeni istiyor. - Tom wants you to get here ASAP.

asap
(As soon as possible) Mümkün olduğu kadar kısa süre içinde

I'll get there asap.

asap
mümkün olabildiğince çabuk
asap
(A soon as possible) Olabildiğince çabuk, mümkün olduğunca kısa sürede
İngilizce - İngilizce
asap
cisco any service, any port solution