characterized by, or conducive to poor health

listen to the pronunciation of characterized by, or conducive to poor health
İngilizce - Türkçe

characterized by, or conducive to poor health teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

unhealthy
{s} sağlıksız

Liderler arasındaki çatışmalar sağlıksız bölgecilikle sonuçlandı. - The conflicts among leaders resulted in unhealthy sectionalism.

Günde 20 portakaldan daha fazla yemenin sağlıksız olduğunu düşünüyorum. - I think it's unhealthy to eat more than 20 oranges a day.

unhealthy
anormal
unhealthy
tehlikeli
unhealthy
hastalıklı
unhealthy
{s} zararlı
unhealthy
unhealthinesssıhhatsizlik
unhealthy
{s} sağlığı bozuk, sağlıksız
unhealthy
unhealthilysıhhate zarar verecek bir şekilde
unhealthy
sıhhate zararlı fena
unhealthy
(Tıp) Hastalıklı, mariz
unhealthy
ahlâka zararlı olan
unhealthy
{s} sağlığa zararlı
unhealthy
ahlâkı bozan
unhealthy
sıhhatsiz
İngilizce - İngilizce
unhealthy

The villagers lived in unhealthy surroundings.

characterized by, or conducive to poor health