characteristic of an expert

listen to the pronunciation of characteristic of an expert
İngilizce - Türkçe

characteristic of an expert teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

expert
(isim) eksper, uzman, usta, bilirkişi, üstâd, erbap
expert
expertly ustalıkla
expert
(Kanun,Ticaret) ehlivukuf
expert
ekspert
expert
(Kanun) ehlihibre
expert
üstat
expert
mahirane
expert
ustaca yapılmış'
expert
{i} eksper
expert
bilirkişi

Tom bilirkişi olarak işe alındı. - Tom was hired as an expert witness.

Bir bilirkişi bir şey hakkında her şeyi bilen başka bir şey hakkında hiçbir şey bilmeyen bir uzmandır. - An expert is a specialist who knows everything about something and nothing about anything else.

expert
{i} uzman

O bir uzman daktilocu. - She is an expert typist.

Diyetisyenler yemek branşında uzmandırlar. - Dieticians are experts in the food industry.

expert
{i} usta

Soygun ustalıkla planlandı. - The heist was expertly planned.

expert
{i} erbap
expert
{s} ihtisas
expert
becerikli
expert
ehil
expert
bilgi ve tecrübe sahibi kimse
İngilizce - İngilizce
expert
characteristic of an expert

  Heceleme

  char·ac·ter·is·tic of an ex·pert

  Türkçe nasıl söylenir

  kerıktırîstîk ıv ın ekspırt

  Telaffuz

  /ˌkerəktərˈəstək əv ən ˈekspərt/ /ˌkɛrəktɜrˈɪstɪk əv ən ˈɛkspɜrt/

  Günün kelimesi

  pod