cemiyet

listen to the pronunciation of cemiyet
Türkçe - İngilizce
fellowship
club
union
gesellschaft
fraternity
(Kanun,Ticaret) league

Japan seceded from the League of Nations in 1933. - Japonya 1933'te Milletler Cemiyetinden ayrıldı.

society, association; community; fraternity, fellowship
society, association; social body
party, banquet
community
gathering, assembly
(Latin) collegium
sodality
society

Tom was a member of a secret society. - Tom gizli bir cemiyetin üyesiydi.

verein
cemiyet-i akvam
(Askeri) nations league
cemiyet-i akvam
(Politika, Siyaset) league of nations
cemiyet hayatı
social life
cemiyet yasağı
prohibition of association
cemiyet-i ilmiyye-i osmaniye
ottoman association of science
cemiyetler
hukuku law of corporations
gizli cemiyet
secret society
Türkçe - Türkçe
Düğün
(Osmanlı Dönemi) topluluk, birlik, heyet
Düğün: "Bohçacı hanım, cemiyetin nerede olacağını öğrenip yarın haber getirmeyi vadetmişti."- S. M. Alus
Dernek: "Gazi'nin reisliği altında bir Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti var."- E. İ. Benice
Dernek
Birbirine uygun veya zıt anlamlı kelimeleri tenasüp veya tezat sanatları yoluyla bir araya getirme
Bir olayı veya kişiyi kutlama amacıyla bir araya gelen topluluk
Topluluk, toplum
Bir olayı veya kişiyi kutlama amacıyla bir araya gelen topluluk: "Bir hafta olmazdı ki bir mektebe başlama, bir sünnet, bir düğün, bir lohusa cemiyeti görmeyelim."- Ö. Seyfettin
UMUMA HADİM CEMİYET
(Hukuk) Kamuya yararlı dernek
gizli cemiyet
Gizli örgüt, illegal kurulmuş cemiyet
cemiyet