ceaselessly, without stopping

listen to the pronunciation of ceaselessly, without stopping
İngilizce - Türkçe

ceaselessly, without stopping teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

continuously
devamlı olarak
continuously
ha bire
continuously
vızır vızır
continuously
kesilmeksizin
continuously
ha babam
continuously
dır dır
continuously
harıl harıl
continuously
durmaksızın
continuously
devamlı
continuously
ara vermeden
continuously
mütemadiyen
continuously
sürekli olarak

O sürekli olarak konuştuğu için onunla anlaşamazsın. - You cannot get along with him because he speaks continuously.

İnsanlar sürekli olarak değişiyorlar. - People are changing continuously.

continuously
sürekli,sürekli olarak
continuously
durmadan
continuously
z. sürekli, devamlı, durmadan, aralıksız
İngilizce - İngilizce
continuously
ceaselessly, without stopping