capable of decomposing rapidly under natural conditions

listen to the pronunciation of capable of decomposing rapidly under natural conditions
İngilizce - Türkçe

capable of decomposing rapidly under natural conditions teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

biodegradable
{s} geri dönüşümlü

Bu geri dönüşümlü mü? - Is this biodegradable?

O geri dönüşümlü değil. - It's not biodegradable.

biodegradable
(İnşaat) biyobozunur

Ben yalnızca biyobozunur poşet kullanırım. - I only use biodegradable bags.

biodegradable
(Gıda) biyobozunabilen
biodegradable
ayrıştırılabilir
biodegradable
(Gıda) biyoparçalanabilen
biodegradable
{s} çevreye zarar vermeden toprakta çözünebilen
biodegradable
toprakta çözünebilir
biodegradable
bakterilerle ayrışabilen
biodegradable
çürüyüp çevre tarafından emilebilen
biodegradable
bakterilerle ayrişabilen
biodegradable
bakterilerle ayrışabilen,çürüyüp çevre tarafından
biodegradable
ayrışabilen
İngilizce - İngilizce
biodegradable
capable of decomposing rapidly under natural conditions

  Heceleme

  ca·pa·ble of de·com·pos·ing rap·id·ly un·der na·tu·ral conditions

  Türkçe nasıl söylenir

  keypıbıl ıv dikımpōzîng räpıdli ʌndır näçrıl kındîşınz

  Telaffuz

  /ˈkāpəbəl əv ˌdēkəmˈpōzəɴɢ ˈrapədlē ˈəndər ˈnaʧrəl kənˈdəsʜənz/ /ˈkeɪpəbəl əv ˌdiːkəmˈpoʊzɪŋ ˈræpədliː ˈʌndɜr ˈnæʧrəl kənˈdɪʃənz/

  Günün kelimesi

  sward