capable of being shocked

listen to the pronunciation of capable of being shocked
İngilizce - Türkçe

capable of being shocked teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

narrow-minded
sığ görüşlü
narrow-minded
dar görüşlü

Tom dar görüşlü görünüyor. - Tom seems to be narrow-minded.

Tom son derece dar görüşlüdür. - Tom is extremely narrow-minded.

narrow-minded
eski kafalı

Eski kafalı olmaktan vazgeç. - Stop being narrow-minded.

narrow-minded
bağnaz

Tom gerçekten bağnaz, değil mi? - Tom is really narrow-minded, isn't he?

İngilizce - İngilizce
shockable
narrow-minded
capable of being shocked

  Heceleme

  ca·pa·ble of be·ing shocked

  Türkçe nasıl söylenir

  keypıbıl ıv biîng şäkt

  Telaffuz

  /ˈkāpəbəl əv ˈbēəɴɢ ˈsʜäkt/ /ˈkeɪpəbəl əv ˈbiːɪŋ ˈʃɑːkt/

  Günün kelimesi

  somnolent