capable of being prevented or hindered; as, preventable diseases

listen to the pronunciation of capable of being prevented or hindered; as, preventable diseases
İngilizce - Türkçe

capable of being prevented or hindered; as, preventable diseases teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

preventable
önlenebilir

Tom'un ölümü önlenebilirdi. - Tom's death was preventable.

Obezite, önlenebilir ölümün sigaradan sonraki önde gelen nedenidir. - Obesity is the leading cause of preventable death after smoking.

preventable
önüne geçilebilir
İngilizce - İngilizce
preventable
capable of being prevented or hindered; as, preventable diseases