cannot be done without

listen to the pronunciation of cannot be done without
İngilizce - Türkçe
elzem
cannot be done without

  Heceleme

  can·not be done with·out

  Türkçe nasıl söylenir

  kınät bi dʌn wîdhaut

  Telaffuz

  /kəˈnät bē ˈdən wəᴛʜˈout/ /kəˈnɑːt biː ˈdʌn wɪðˈaʊt/

  Günün kelimesi

  contrive