canlıların bölümlenmesinde, sınıfların bir araya gelmesiyle oluşan birlik, şube

listen to the pronunciation of canlıların bölümlenmesinde, sınıfların bir araya gelmesiyle oluşan birlik, şube
Türkçe - Türkçe
dal
canlıların bölümlenmesinde, sınıfların bir araya gelmesiyle oluşan birlik, şube

    Heceleme

    can·lı·la·rın bö·lüm·len·me·sin·de, sı·nıf·la·rın bir a·ra·ya gel·me·siy·le o·lu·şan bir·lik, şu·be

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    running dog