bunun gibi

listen to the pronunciation of bunun gibi
Türkçe - İngilizce
such like
soaring
similarly
suchlike
as such
like that

Stories like that fascinate me. - Bunun gibi hikayeler beni büyülüyor.

I wanna find something like that. - Bunun gibi bir şey bulmak istiyorum.

like this

Have you ever seen anything like this? - Hiç bunun gibi bir şey gördün mü?

I've never seen anything quite like this. - Bütünüyle bunun gibi bir şey hiç görmedim.

in such a manner
bunun gibi bir şey
something like that
bunun gibi bir şey var mı
Do you have one like this
bu gibi
such

Such incidents are quite common. - Bu gibi olaylar oldukça yaygındır.

I do not know what to do in such cases. - Bu gibi durumlarda ne yapacağımı bilmiyorum.

Bu gibi
such as this
ve bunun gibi
and such
bu gibi
such, of this kind, like this
bu gibi
suchlike
ve bunun gibi
etceteras
Türkçe - Türkçe
buncağız
kezalik
bunun gibi