bring into open

listen to the pronunciation of bring into open
İngilizce - Türkçe
bring into open

  Heceleme

  bring in·to o·pen

  Türkçe nasıl söylenir

  brîng întı ōpın

  Telaffuz

  /ˈbrəɴɢ əntə ˈōpən/ /ˈbrɪŋ ɪntə ˈoʊpən/

  Etimoloji

  [ 'bri[ng] ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English bringan; akin to Old High German bringan to bring, Welsh hebrwng to accompany.

  Günün kelimesi

  devious