briefcases

listen to the pronunciation of briefcases
İngilizce - Türkçe

briefcases teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

briefcase
{i} evrak çantası

Tom evrak çantasıyla birlikte evden ayrıldı. - Tom left the house with his briefcase.

Onun evrak çantası suyla doluydu. - His briefcase was filled with water.

briefcase
evrak çanta

Dima; Hayatımın anlamı... dedi. Nasıl olursa olsun bu evrak çantasında 3 milyon Belarus Rublesi var. - I mean... my life, Dima said. Anyway, there's 3,000,000 BYR in this briefcase.

Vestiyerde evrak çantamı ve şemsiyemi kontrol ettim. - I checked my briefcase and umbrella in the cloakroom.

briefcase
çanta, özel bir klasör aynı dosya uygulamalarını kolaylaştırma da kullanılır
briefcase
{i} çanta

Çantamı otobüste bıraktım. - I left my briefcase on the bus.

Evrak çantam kağıtlarla doludur. - My briefcase is full of papers.

briefcase
evrak cantası
İngilizce - İngilizce
plural of briefcase
briefcase
{i} attache case, small suitcase for documents; tool for synchronizing files between two computers running the Windows operating system (Computers)
briefcase
A briefcase is a case used for carrying documents in
briefcase
a case used for carrying documents (especially by business people)
briefcase
a case with a handle; for carrying papers or files or books
briefcases