çanta, özel bir klasör aynı dosya uygulamalarını kolaylaştırma da kullanılır

listen to the pronunciation of çanta, özel bir klasör aynı dosya uygulamalarını kolaylaştırma da kullanılır
Türkçe - İngilizce
briefcase
çanta, özel bir klasör aynı dosya uygulamalarını kolaylaştırma da kullanılır

    Heceleme

    çan·ta, ö·zel bir kla·sör ay·nı dos·ya uy·gu·la·ma·la·ri·ni ko·lay·laş·tır·ma da kul·la·nı·lır

    Günün kelimesi

    nidorosity