breathing laboriously or convulsively

listen to the pronunciation of breathing laboriously or convulsively
İngilizce - Türkçe

breathing laboriously or convulsively teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

blown
üflenmiş
blown
s_h.üfle+e.es
out of breath
nefes nefese

O, tepelerde aşağı yukarı yürürken nefes nefese idi. - She was out of breath from walking up and down hills.

Tepeye kadar koştuktan sonra, ben tamamen nefes nefese kaldım. - After running up the hill, I was completely out of breath.

out of breath
soluk soluğa
blown
üfle
blown
{s} çiçeklenmiş
blown
{s} şişmiş
blown
blow uç/çiçek ver/es/uçur
blown
{s} soluğu kesilmiş
blown
üflemek suretiyle meydana getirilmiş
blown
içine sürfe bırakılmış
blown
nefes nefese olan
out of breath
soluğu kesilmiş
out of breath
nefesi kesilmiş
panting
soluma
panting
(Tıp) Sık ve zorlu soluk alma, nefesi kesilecek şekilde hızlı soluma
pursy
(sıfat) tıknefes, buruşuk, katlanmış
pursy
{s} buruşuk
İngilizce - İngilizce
blown
panting
gasping
winded
out of breath
pursy
breathing laboriously or convulsively