break the ice

listen to the pronunciation of break the ice
İngilizce - Türkçe
buzları çözmek
havayı yumuşatmak

Toplantı havayı yumuşatmak için genel bir sohbet ile başladı. - The meeting started with some general chit-chat to break the ice.

(deyim) konuşma sırasında oluşan sessizliği yok etmek, aradaki gerginliği azaltmak
(deyim) ortaya bir konu atarak ya da bir şey yaparak tatsız bir durumu veya resmi havayı dağıtmak,buzları eritmek
resmiyeti gidermek, havayı yumuşatmak
ilk defa bir işe girişmek
break ice
break buz
İngilizce - İngilizce
To start to get to know people, by avoiding awkwardness

Including a few fun details in large group introductions can be a great way to break the ice.

get past the uncomfortable feeling that exists between people who don't know each other
break the ice