black magic; witchcraft. black magic

listen to the pronunciation of black magic; witchcraft. black magic
İngilizce - Türkçe

black magic; witchcraft. black magic teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

black art
büyü

Tom bir kara büyü uygulayıcısıdır. - Tom is a practitioner in the black arts.

black art
kara büyü

Tom bir kara büyü uygulayıcısıdır. - Tom is a practitioner in the black arts.

İngilizce - İngilizce
black art
black magic; witchcraft. black magic