kılık değiştirmek

listen to the pronunciation of kılık değiştirmek
Türkçe - İngilizce
masquerade
disguise
to alter completely one's appearance
kılık değiştirme
disguise

I'm planning to disguise myself as a doctor. - doktor olarak kılık değiştirmeyi planlıyorum.

Anti-intellectualism is often couched in the disguise of criticizing elitism. - Entelektüel karşıtlık, çoğunlukla elitizm'i eleştirmenin kılık değiştirmesiyle ifade edilir.

kılık değiştirme
incognito
kılık değiştirmek