bilgisayarlaştırılmış

listen to the pronunciation of bilgisayarlaştırılmış
Türkçe - İngilizce
computerized
bilgisayar
computer

In Soviet Russia, the computer uses the user! - Sovyet Rusya'sında, bilgisayar kullanıcıyı kullanır!

A computer can calculate very rapidly. - Bir bilgisayar çok seri şekilde hesaplayabilir.

bilgisayar
machine

Primitive calculating machines existed long before computers were developed. - İlkel hesap makineleri, bilgisayarlar geliştirilmeden uzun zaman önce vardı.

International Business Machines Corporation, based in Armonk, New York, is the world's largest computer firm. - Armonk, New York'ta bulunan IBM Şirketi dünyanın en büyük bilgisayar firmasıdır.

bilgisayar
word processor
bilgisayar
(Bilgisayar) computers

Can computers actually translate literary works? - Bilgisayarlar gerçekten edebi eserleri çevirebilir mi?

None of the computers can continue to run with a burnt card. - Hiçbir bilgisayar yanmış bir kartla çalışmaya devam edemez.

bilgisayar
hardware system
bilgisayar
(Askeri) data computer
bilgisayar
minicomputer
bilgisayar
pc
bilgisayar
machine that computes
bilgisayar
machine that processes data
Türkçe - Türkçe

bilgisayarlaştırılmış teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Bilgisayar
kompüter
bilgisayar
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter
bilgisayarlaştırılmış