bilgisayarlı

listen to the pronunciation of bilgisayarlı
Türkçe - İngilizce
computerized
bilgisayar
computer

In Soviet Russia, the computer uses the user! - Sovyet Rusya'sında, bilgisayar kullanıcıyı kullanır!

I'm a computer scientist. - Ben bir bilgisayar bilimcisiyim.

bilgisayarlı gümrük etkinlikler
(Ticaret) computerized Customs Activities
bilgisayarlı kontrol ünitesi
computerized control unit
bilgisayarlı tomografi
computerized tomography, computed tomography
birleştirilmiş bilgisayarlı konuşlanma sistemi
(Askeri) integrated computerized deployment system
bilgisayar
machine

Computers are complicated machines. - Bilgisayarlar karmaşık makinelerdir.

A computer is a complex machine. - Bir bilgisayar karmaşık bir makinedir.

bilgisayar
word processor
bilgisayar
(Bilgisayar) computers

None of the computers can continue to run with a burnt card. - Bilgisayarların hiçbiri yanmış bir kartla çalışmaya devam edemez.

I don't know much about computers. - Bilgisayarlar hakkında çok fazla şey bilmiyorum.

bilgisayar
hardware system
bilgisayar
(Askeri) data computer
bilgisayar
minicomputer
bilgisayar
pc
bilgisayar
machine that computes
bilgisayar
machine that processes data
ortak harekat modelleme, planlama ve simülasyon stratejisi; Bilgisayarlı İntikal
(Askeri) common operational modeling, planning, and simulation strategy; Computerized Movement Planning and Status System
Türkçe - Türkçe

bilgisayarlı teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Bilgisayarlı tomografi
(Tıp, İlaç) Bilgisayarlı tomografi, 1963 yılında Cormak tarafından teorize edilmiş ve radyolojide yeni bir çığır açmış kesitsel görüntüleme yöntemidir.Temeli Röntgen cihazına dayanmaktadır.Bir nesnenin değişik açılardan çok sayıda iki boyutlu X işini görüntüleri alınarak o nesnenin iç yapısının üç boyutlu görüntüsü elde edilmeye çalışılır
bilgisayarlı tomografi
(Tıp, İlaç) BT: bilgisayarlı tomografi x-işini (röntgen) kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir
Bilgisayar
kompüter
bilgisayar
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter
bilgisayarlı